Elektriksel Ölçme Laboratuvar sınavı sonuçları

Sınav sonuçları ektedir.

Sınavdan 50 ve üzerinde alan öğrenciler laboratuvar uygulamalarına katılmayacaklardır.
Diğer öğrenciler laboratuvar uygulamalarına devam etmek mecburiyetindedirler.
Aksi taktirde devamsızlıktan kalacaklardır..
Ek Dosyalar
Bu içerik 10.03.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 736 kez okundu.