Eğitim Programı

Değerli Üniversite Adayları,

Trakya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında İlk lisans öğrencilerini alarak faaliyete geçmiştir. Eğitim programımızın somut amaçları şöyle özetlenebilir:
1. Bilimsel düşünme ve araştırma tekniklerini, mesleki etik değerleri iyi öğrenmiş, iyi derecede mesleki İngilizce bilgisine sahip, elektrik-elektronik mühendisliğinin tüm uğraş konularında genel bilgi ve kültür sahibi, özgüveni yüksek, uzmanlaşma programları ile alanında bilgi ve tasarım birikimi gerektiren iş kollarında hemen çalışmaya aday öğrenciler yetiştirmek;
2. Başta Trakya Bölgesi olmak üzere ülke sanayisinin elektrik-elektronik mühendisliği alanındaki bilgi ve uzmanlık gereksinimlerini karşılayacak ve gelişimine katkıda bulunacak yeterliliğe ulaşmış öncü ve lider bir mühendislik bölümü haline gelebilmektir.
Trakya Üniversitesi’nin hem bölgede hem de yakın Balkan coğrafyasındaki en güçlü, sürekli büyüyen, lider misyonuna ve geniş imkânlara sahip üniversitelerin başında geliyor olması, kurulacak olan Elektrik-Elektronik Mühendisliği programının da hızla gelişim gösterebilmesi yönündeki en büyük avantajıdır.

Bölümümüz 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılından itibaren %30 ingilizce eğitime geçmiştir.

Aşağıda ana hatları tanımlanan Lisans eğitim-öğretim programı, toplam süresi, yarıyılları ve derslerin yapısal dağılımı, saat ve kredi sayıları yönünden hem Fakültemizin diğer Mühendislik Bölümleriyle, hem diğer ulusal üniversitelerin önde gelen programlarıyla hem de Bologna süreci ile tam uyum ve hedef birliği içerisindedir. Programın hazırlanmasında yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda üniversitenin uyguladıkları eğitim programları yakından incelenmiş ve bunlardan, Trakya Üniversitesi’nin genel hedefleri ve imkânları çerçevesinde olabildiğince yararlanılmıştır.
Bu çerçevede hazırlanmış olan eğitim-öğretim programı şu temel özelliklere sahiptir:
I. Lisans eğitim-öğretim programının temel hedefi,
•    Bilimsel araştırma, rapor yazma ve sunum tekniklerini iyi öğrenmiş; 
•    İyi derecede genel ve mesleki İngilizce bilgisine sahip; 
•    Elektrik-elektronik mühendisliğinin geniş bir yelpazesinde genel bilgi ve kültür sahibi; 
•    Uzmanlık ders program sistemleri sayesinde alanında bilgi ve tasarım birikimi gerektiren iş kollarında hemen çalışmaya aday; 
•    Yurtdışı öğrenci değişim programlarıyla öğrenimi boyunca en az bir dönem yurtdışında eğitim görme tecrübesi edinmiş; 
mezun öğrenci profili oluşturmak ve öncelikle Trakya bölgesi sanayisinin elektrik-elektronik mühendisliği alanındaki bilgi ve uzmanlık gereksinimlerini karşılamak, gelişiminde katkıda bulunmaktır.


II. Derslerin kredi değerleri Bologna süreci ile uyum içerisinde olacak şekilde planlanmıştır. Buna göre temel alan dersleri %25, toplam sosyal/mesleki seçmeli dersler %25 ve mesleki zorunlu dersler %50 oranında ağırlığa sahiptirler. Toplam ders saati 162, toplam ulusal kredi sayısı 148,5’tur. Ayrıca her dönem derslerinin AKTS kredisi 30 olup toplamda 240 krediye karşı düşmektedir.

III. Lisans programı, içerdiği laboratuvar ders sayı ve saatlerinin yoğunluğu ile tüm dünya üniversitelerinde uygulanan benzeri eğitim programları arasında ön plana çıkmaktadır.

IV. Lisans programında mevcut olanaklar altında öğrencilerin mesleğini icra ederken en çok yararlanacağı temel ve uygulamalı bilgi ve birikimin oluşturulması planlanmıştır.

V. Her yarıyıldaki toplam ders saati 3-8 yarı yıllar arasında homojen olarak dağılmış olup, 17-26 arasında değişmektedir. Tüm mesleki dersler haftada 3 saat, bazı matematik ve yan alan dersleri ise 2 saattir. 

VI. Programda, Fakülte veya Üniversite havuz dersleri arasından tercih edilebilecek her biri 3 ulusal kredilik 4 adet teknik veya sosyal seçmeli ders alabilme imkânı sunulmaktadır.

VII. I. yarıyıldaki Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş dersinin yan faaliyetleri kapsamında gerek ar-ge gerekse endüstri alanında mesleğinde üstün başarılarıyla önde gelen konukların düzenli olarak davet edilerek, öğrencilere çalışma hayatına yönelik bilgi ve bilinçlendirme amaçlı seminerler vermeleri planlanmaktadır.

VIII. Elektroteknik ve Elektriksel Ölçme Laboratuvarı dersleri öğrencilere birinci sınıftan mesleğe yönelik temel içerikleri vererek, sonraki sınıflardaki mesleki ders ve uygulamalara altyapı oluşmasını sağlamaktadır

IX. Öğrencilerin ikinci senelerinin sonunda tasarım odaklı mesleki stajlarını en verimli şekilde yapabilmelerini sağlayacak temel ve kritik mesleki dersler 3. ve 4. yarıyıllar içerisine yerleştirilmişlerdir. 

X. Sağlam bir mesleki altyapı oluşturmak amaçlı olarak ilk 6 yarıyıl zarfında matematik ve temel/mesleki İngilizce derslerinin yoğunluğu ve geniş içeriği ön plana çıkmaktadır.

XI. Lisans eğitim - öğretim programı ilk 6 yarıyıl boyunca öğrencilere elektrik, elektronik, kontrol, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliklerinin altyapılarını oluşturan yoğun bir mesleki birikim oluşturulur.

XII. Öğrencilere 7. ve 8. yarıyıllarda istedikleri konularda yarı-uzmanlaşma olanağı sağlamak amacıyla tüm mesleki dersleri seçmelidir. Planladığımız programın son sınıfında toplam 8 alan dersi seçmeli olup, yapı ve içerikleri gelişen teknolojilerin ve genişleyen öğretim üyesi kadrosunun paralelinde her eğitim-öğretim yılı sonunda düzenli olarak güncellenecektirler. Öğrencilerin bu dersleri seçebilmeleri için önceki yarıyıllardan ilgili ön koşul derslerini almış olmaları uygun görülmektedir.

XIII. 5. ve 7. yarıyıllardaki İş Hukuku ve Ekonomi başlıklı sosyal mesleki dersler yüksek önemleri nedeniyle zorunlu tutulmaktadır.

Bölümün tanıtımı, hedefleri, eğitim programı, vb. tüm bilgiler sürekli olarak bu web sayfasında güncellenecektir.

 

Bu içerik 02.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 9774 kez okundu.