Akademik Kadro

Telekomünikasyon Anabilim Dalı

Doç. Dr. Oğuzhan ERDEM

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1422
TÜ E-Posta : ogerdem@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Korhan CENGİZ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1425
TÜ E-Posta : korhancengiz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Sezer ULUKAYA

Görev : Öğretim Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : sezerulukaya@trakya.edu.tr

Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KOÇYİĞİT

Görev : Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : gokhankocyigit@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Enis Barış BULUT

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : ebarisbulut@trakya.edu.tr

Kontrol Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Bahadır KARUV

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : bkaruv@trakya.edu.tr

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Aytaç ALPARSLAN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1318
TÜ E-Posta : aytacalparslan@trakya.edu.tr

Elektronik Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KOÇYİĞİT

Görev : Anabilim Dalı Başkanı Vekili
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : gokhankocyigit@trakya.edu.tr