TREDAŞ’a Teknik Gezi

22 Kasım 2017 tarihinde IEEE Trakya Üniversitesi Öğrenci Topluluğu’nun katkısıyla TREDAŞ’a teknik gezi düzenlenmiştir. Gezinin ilk ayağında TREDAŞ’ın Tekirdağ’da bulunan merkezine gidildi. Burada, çevre illerdeki üniversitelerden de gelen öğrencilerin katıldığı toplantıda çeşitli sunumlar yapıldı. Sunumlarda şirketin yapısı ve çalışmaları, hizmetleri, enerji sektörü vb. konular hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerin kendi kariyerlerini planlarken izleyebilecekleri yollar hakkında tavsiyelerde bulunuldu. TREDAŞ’da staj ve kariyer imkânlarından bahsedildi. Soru-Cevap kısmında ve sonrasında öğrencilerimiz yetkililerle yakın görüşme imkânı buldular.
Resim
Yine aynı binada bulunan ve tüm Trakya bölgesinin elektrik dağıtım operasyonlarının düzenlendiği kontrol merkezi tanıtıldı. Bu kısımda nelerin yapıldığı, arıza vb. durumlara nasıl müdahale edildiği, otomasyon sistemi, odada yer alan birçok ekranda hangi verilerin yer aldığı vb. konularda bilgiler verildi.
Resim
Ardından, TREDAŞ’ın teknik çalışanlarının çeşitli konularda uygulamalı eğitimler aldığı, Lüleburgaz’da bulunan teknik eğitim tesisine gidildi. Katılan öğrencilere, buradaki eğitmenler tarafından; orta gerilim tesislerinde kullanılan kesici, ayırıcı, trafo, vb. çeşitli cihazların yapısı, özellikleri, çalışması, kurulumu, manevraları gibi konularda bilgiler verildi ve uygulamalı olarak gösterimleri yapıldı.
Resim
Aynı tesiste bulunan ve eğitim amaçlı kullanılan, farklı tiplerdeki çeşitli elektrik direkleri hakkında bilgiler verildi. Direklere çıkarken hangi teçhizatların kullanıldığı, yüksekte çalışma konusunda dikkat edilmesi gerekenler, direklere çıkışta alınan güvenlik tedbirleri, vb. konularda hem bilgiler verildi hem de uygulamalı olarak örnekler gösterildi.
Resim  Resim
Öğrenciler burada birçok orta gerilim cihaz ve teçhizatını yakından görme, çalışmasını gözlemleme ve merak ettikleri konularda sorularına cevap imkânı buldular.

Resim
Tüm gezi boyunca bizlerle yakından ilgilen ve bu tesislerde öğrencilerimizin bilgi ve görgüsünü arttırma imkânı sağlayan yetkililere teşekkür ederiz.
Bu içerik 04.12.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 229 kez okundu.